Mina erfarenheter av testosteronbehandling (TRT)


Idag tänkte jag skriva ett inlägg på ett område som jag tror många, särskilt män, kan tycka är intressant.

Det handlar om behandling med testosteron, något jag blivit ordinerad.

body transformation [Converted]

Lite kortfattade effekter av testosteron hos män

Testosteron

Testosteron är ett viktigt könshormon och män har c:a 10 gånger så mycket testosteron som kvinnor. Kvinnor har dock känsligare receptorer, vilket gör att mindre förändringar av manligt könshormon hos kvinnor kan ge märkbara effekter på exempelvis hårväxt, röstläge och liknande.

I kontexten muskeluppbyggnad ökar testosteron rekryteringen av satellitceller, stimulerar proteinsyntes, inhiberar proteinnedbrytning och ökar sannolikt akut både styrka och träningsmotivation via effekter på kontraktilitet i muskelceller (kalcium etc), motorneuroner (celler som skickar signaler om muskelrörelser), centrala effekter dels på belöningssystemet och eventuellt också på hjärnans rörelsecentra.

testosterone3

En man med mer (vänster) eller mindre (höger) androgen påverkan på ansiktet.

Testosteron har också ”viriliserande” effekter hos män, och påverkar kroppsbehåring, skelettstruktur i axlar (bredare axelparti), ansiktets morfologi (käkben etc), sexlust osv. Hårväxt på överkropp, överarmar och sidorna av ansiktet förefaller styras framförallt av den mest potenta anabola metaboliten DHT, vilket också hos en del män orsakar tidig tunnhårighet. Kort och gott ökar testosteron och DHT klassiskt manliga drag med bredare axlar, grövre käkparti och mer hårväxt på överkroppen som följd. Testosteron påverkar vidare också t ex sömn.

Sett till mentala effekter styr testosteron motiverade beteenden relaterat till status, d v s viljan att göra saker och uppnå olika mål här i livet i syfte att bli någon och få bekräftelse, vilket sammanfattningsvis resulterar i en positiv självkänsla. I evolutionära termer så ökar testosteron mäns chanser att säkra resurser (skydd/boende/mat) och en större tillgång till kvinnor och kvinnor uppskattar män som kan bidra med ovanstående. Testosteron ökar också tävlingsbeteenden hos män, framförallt gentemot andra män, ger en bättre ögonkontakt, men stimulerar också ett ökat stresspåslag vid upplevd provokation, med ökad puls och mobilisering av resurser för ”fight/flight” som följd.

Män är biologiskt gjorda för att kunna slåss för sin överlevnad vid behov och mäns stressystem aktiveras också kraftigare än kvinnors vid social provokation, där en ökad noradrenerg/adrenerg signalering ökar statusbeteenden och dominans och en ökad kortisolsignalering ökar tillbakadragande och undvikande, helt beroende på kontext och hur kapabel och stark man upplever sig vara. Hos apor ser man att alfahannar får en ökad noradrenerg signalering vid social provokation och betahannar en ökad kortisolutsöndring vilket korrelerar med överordning och underordning.

testosterone2

Gorillor utkämpar en strid om dominans

Sympatiska stresshormon (noradrenalin/adrenalin) ökar alltså vilja till kamp medan kortisol aktiverar hjärnans oroscentra amygdala och säger åt individen att backa – ”det här är ingen bra idé” och båda fyller viktiga funktioner i olika situationer. Det ska nämnas att fysisk aggression som ett svar på provokation hos människor sällan ses som något önskvärt om det inte verkligen är allvarligt, typ att det egna livet/kvinnors/barn hotas eller vid en allvarlig kränkning av social karaktär; bli spottad i ansiktet, att någon tar din tjej på brösten osv.

Det för mig också in på testosteron och aggression hos människor. Till skillnad från apor är aggressiva beteenden som sagt sällan populära i civiliserade mänskliga samhällen och testosteron korrelerar i studier också dåligt med aggression, per se. Däremot ökar testosteron pro-sociala beteenden som samarbete med andra i syfte att främja varandras status och överhuvudtaget socialt accepterade sätt att öka sin relativa status. Man har samtidigt också (som jag var inne på ovan) sett att testosteron stimulerar reaktiv aggression, d v s testosteron ökar generellt inte oprovocerad aggression, men däremot svarar män med högre testosteronnivåer kraftigare på upplevd social provokation. Ofta sker det dock pro-socialt, vilket också är mest gynnsamt på sikt för den egna statusen.

testosterone4

Testosteron gör sällan att män slåss förutom vid allvarlig provokation

När fysiskt handgemäng (eller social provokation) står på menyn stimulerar en ökad aktivering av den sympatiska delen av nervsystemet vidare en ökad utsöndring av testosteron från mannens testiklar – testosteronet färdes med blodet upp till hjärnan – och stimulerar där dennes kamplust och dominansbeteenden, d v s vilja att vinna. Testosteron/kortisol-kvot är vidare inte bara en grov markör för muskeluppbyggnad och anabolism utan också för ”fight/flight”, där som jag nämnde ovan, adrenerga hormon stimulerar testosteronutsöndring och där kortisol faktiskt direkt inhiberar testosteron med vidare effekter på hur kraftfull man känner sig.

Alltså reglerar dessa hormon vår vilja att slåss (i fysisk, men oftast social bemärkelse) eller backa i olika situationer. Många faktorer påverkar dessa hormon, såsom kost, sömn, tidigare erfarenheter, upplevd relativ status osv.

Mina testosteronnivåer

Jag har inte lågt testosteron. ”Va?” kanske du tänker då den här artikeln handlar om att jag fått testosteronbehandling. Nej mitt testosteronvärde ligger fint och helt normalt. Värdena nedan är alla från i år. Tidigare år 2012-2014 har mitt testosteronvärde vid flera tillfällen legat över maxvärdet. Man ser det t ex allra längst till höger på bilden nedan.

testosterone5

Mina hormonvärden – värdet längst till vänster är tre timmar efter testosterongel

Men testosteron (androgener; samt östrogener) binder till bärarprotein i blodet – albumin och SHBG (sexual-hormonbindande globulin). Dessa reglerar tillgängligheten av den fria delen av testosteron i blodet, vilken sonika kallas för fritt testosteron. Den här delen tros vara den biologiskt aktiva och mest relevanta faktorn avseende androgensignalering. SHBG förefaller också minska mängden fritt testosteron som tar sig till nervsystemet via blod-hjärnbarriären.

Mitt testosteron är alltså inte lågt, men som ni ser på bilden ovan är mitt SHBG högt, vilket ger mig en testosteron/SHBG-kvot som konstant legat kring bristgränsen över typ 5 år nu. Värden ovan är också de lägsta på länge. Ett par år sedan hade jag SHBG-värden på 80 nmol/L. Läkaren vet inte varför. Vi har testat östrogen (ligger normalt), ACTH (adrenokortikotropiskt hormon – reglerar kortisolfrisättning, har legat förhöjt och normalt). Läkaren nämner antingen ett stundtals vidlyftigt intag av alkohol eller genetiska orsaker som förklaring till det förhöjda SHBG-värdet.

Läkare drar sig generellt för att ordinera testosteronbehandling

Av egen upplevelse och vad jag hört och läst av andra drar sig läkare för att skriva ut testosteronbehandling (TRT). Har man dock ett tydligt väldigt lågt testosteronvärde (S-testosteron) tas ofta ett till prov för att konstatera låg testosteronfunktion och därefter skrivs medicin ut. Många ligger dock inom en gråzon där det kan vara svårt att få hjälp.

I mitt fall är det knepigare. Jag kollade mina hormonnivåer första gången för 5 år sedan, i samma veva som jag utreddes för Tourette’s syndrom (en diagnos jag fått i vuxen ålder). Läkaren ville inte skriva ut testosteron direkt fastän han sa att jag borde ha högre fritt testosteron och noterade min frånvaro av hårväxt på överkroppen. Så vi tog prover med ett antal månaders mellanrum över ett par år och till slut, 5 år senare, ringde herr överläkare i endokrinologi och sa att ”ja men jag tycker att vi provar gelen”.

I mitt fall är det alltså lite speciellt då jag inte behöver högre nivåer av testosteron per se, men testosteronbehandling sänker SHBG-värdet då androgener inhiberar syntesen av det här bärarproteinet i levern. Så målet var att sänka SHBG och öka mitt fria testosteronvärde.

Hur mådde jag innan – symptom på låga testosteronnivåer?

Först och främst har mina blodvärden varit låga under alla år jag mätt testosteronet. Jag är annars ingen människa som springer hos läkaren stup i kvarten så jag vet inte hur de legat innan 2011 då jag kollade hormonnivåerna första gången. Men från 2011 och framåt har både mitt hemoglobin och röda blodkroppar (precis som mina nivåer av fritt testosteron) legat kring bristnivå, lite under och precis över. Testosteron stimulerar syntesen av röda blodkroppar via proteinet erytropoietin.

lowtestosterone

Dålig ork och sexlust han bero på testosteronbrist men behöver inte göra det

Jag har alltid haft dålig hårväxt på överkroppen, både i ansiktet (inget på sidorna), inget hår på bröstet, inga mörka hårstrån på överarmarna. Med tanke på att androgener stimulerar mörk hårväxt på överkroppen hos brukar det här räknas som ett någorlunda intressant kliniskt fynd, bland andra.

Långvarig nedstämdhet, dålig motivation, oro/ångest, halvdan sexlust. Generellt har testosteron viktiga effekter på ”driv”, ambitioner och libido hos män.

Mina upplevelser av testosteronbehandling (TRT)

För det första är det så att när man får hormonbehandling, brukar kroppens egna produktion av sagda hormon minska, då nivåer av hormon i blodet skickar så kallade negativa återkopplingssignaler om att här finns tillräckligt. Tillför man testosteron utifrån istället för från kronjuvelerna så börjar dessa producera mindre av varan och minskar så småningom i storlek när leydig-celler atrofierar (detta är dock ofta reversibelt).

testosteron7_2

Testosteron i gelform

Gick till apoteket och hämtade ut Tostrex. Den har en pumpmekanism där antalet pumpningar avgör mängden testosteron du får ut i gelform. Läkaren föreslog fem tryck till att börja med.

Började inte behandlingen förrän en månad efter förskrivning, då jag generellt är dåligt när det gäller att komma till skott med saker. Min diagnos på OCD gör inte saken bättre skulle jag tro.

Första dagen var spännande. Tog ut behållaren ur förpackningen, tittade i bipacksedeln och tryckte ut gelen på magen (applicering på mage och lår rekommenderas). Tittade på gelen som låg i klickar över min mage – hade ett hyffsat sexpack (med lite fantasi) – och började massera in den med fingertopparna.

Gelen absorberas över ett antal timmar med resultatet av testosteronnivåerna successivt höjs. Dessa sjunker sedan igen och man talar om ”fall-värde”,  innan applicering och ”peak-värde”, ett par timmar efter applicering. Man stryker alltså på gelen dagligen, när man vill egentligen,  men typ samma tid varje dag.

Tiden går snabbare

Något jag märkte tidigt var en känsla av att tiden gick snabbare. Och då menar jag på sättet att du sitter och läser en artikel på datorn på kvällen… sedan ska du bara läsa lite till, sedan en till artikel på samma ämne och en till och en till och en till. Helt plötsligt är klockan 3 på morgonen. Den typen av hyperfokus/flow får jag ibland annars också men här höll det i sig många timmar efter att gelen var på. Det var som en stimulanteffekt utan att ”kännas” som en stimulant, d v s ingen ”rivig” effekt som koffein eller nikotin, men som att jag var mer inne i det jag gjorde.

testosterone6

Frukost är dagens viktigaste måltid. Ovan en manlig frukost bestående av kaffe, snus och testosteron

Att tiden går snabbare ser jag som en rätt stark markör för en ökad dopaminerg signalering då denna neurotransmittor ökar belöningsvärdet för varierande stimuli i vår vardag, vilket gör att vi är mer inne i det vi gör, vilket gör att tiden går snabbare.

Allting är lite skarpare

En annan sak jag märkte var att allting blev lite skarpare och klarare. Allting såg lite annorlunda ut på ett sätt jag inte riktigt kan förklara, som att något justerades en aning i skallen. Det var lätt att läsa och eventuell hjärndimma (brain fog) försvann. Misstänker både dopaminerga men också noradrenerga effekter då noradrenalin är en superviktig neurotransmittor avseende fokus och vakenhet.

Ökad misstänksamhet och ökat självfokus

En jobbig sak jag märkte var att jag blev mer misstänksam. Tidigt märkte jag att t ex när jag gick ut på en promenad upplevde jag det som att världen tystnade och att alla var tysta och iakttog mig, märklig känsla. Lite Truman Show över det hela. I affären upplevde jag någon slags social ångest när jag skulle betala i kassan, som att en strålkastare sattes på mig och alla studerade mig. Hjärtat började bulta.

tesosterone8

Testosteron och oxytocin tros ha viktiga effekter på vår hjärna där testosteron ökar misstänksamhet och oxytocin minskar misstänksamhet. Östrogen stimulerar oxytocin hos kvinnor och gör att kvinnor litar mer på andra människor än män.

Jag noterade också människors blickar på ett annat sätt än tidigare och jag började läsa in sociala hot i hur andra såg på mig. Det kunde vara en fullkomlig främling som råkade kasta en blick på mig mataffären så registrerade hjärnan det skarpt och sen ältade jag dennes motiv resten av dagen. Testosteron gör ju hjärnan mer känslig för sociala hot och ökar också känslan av den egna betydelsen vilket tror jag gav de här bieffekterna.

Läkaren (överläkare endokrinologi) berättade för mig redan när han skrev ut gelen om alfahannar och betahannar och att alfahannar hade mer testosteron 😀 –  en väldigt trevlig läkare för övrigt som jag direkt gillade på ett personligt plan, ända sedan han vid vårt första möte tog ett hårt grepp om mina testiklar samtidigt som han tittade mig i ögonen med ett leende och frågade om det gjorde ont. Han berättade också att en del män som får testosteronbehandling blir t ex tuppiga och aggressiva eller svartsjuka av testosteronbehandling, som ett resultat av ökad kaxighet och/eller misstänksamhet.

På gymmet upplevde jag att folk tittade på mig mycket (fastän de säkert inte gjorde det), eller så betedde jag mig en aning skumt för att jag trodde att de tittade på mig osv.

Gick in och tittade inte på folk för då fastnade jag bara på folks ögon och försökte utröna deras motiv. Blev irriterad på alla tittare. Tittade istället på vikterna, fokuserade på mitt, tränade på.

Effekter på styrka och muskelmassa

Styrkan gick absolut upp i början, vikterna kändes lättare. La på mig ett par kg kroppsvikt och då hade inte min vikt i princip rubbats de föregående 6 månaderna trots att jag nu åt lika mycket som innan. Kanske en ökad känslighet för och upptag av aminosyror i musklerna och således en ökad muskelmassa (och en del fettmassa).

Sedan platåade dock vikterna, men sammanfattningsvis ökade jag snabbt i kroppsvikt och styrka ett par veckor. Testogel är för övrigt inte särskilt potent och går inte att jämföra med dopning på något sätt eller testosteroninjektioner hos läkaren för den delen.

Något ökade blodvärden

Något som talade för att jag hade symptomatisk testosteronbrist (sett till fritt testosteron) var att mina blodvärden ökade en aning, i alla fall mätt ett par timmar efter applicering av gelen. Dock inte särskilt mycket, men läkaren noterade det.

Sammanfattning och vad händer nu

Jag slutade med gelen nyligen, men har experimenterat med den vid tillfälle sedan dess, med det jag har kvar. Tyvärr sänkte gelen min egenproduktion mer än den ökade mitt testosteronvärde per, vilket resulterade i ett minskat fritt testosteronvärde.

Läkaren vill helst skriva ut gel till en början för att kolla av eventuella bieffekter för att sedan gå över till injektioner vilket läkaren också sa till mig när han förskrev testosterongelen.

Jag träffade läkaren under behandlingen och vi diskuterade eventuell fortsatt injektionsbehandling antingen som testosteronpropionat (Testoviron på licens där man injicerar själv, eller Testosteronundekanoat – Nebido, där man får en injektion mellan typ var 6-12:e vecka) .

nebido

Testosteroninjektioner är generellt sett långt mer potenta än testosterongel och många går över till injektioner när egenproduktionen minskar av gel.

Läkaren hade som sagt dock nämnt eventuella ”mentala” biverkningar innan behandlingen påbörjades och när jag nämnde den ökade misstänksamheten blev han lite försiktigare.

Men han vill fortsätta kolla mina värden och jag ska ta ett blodprov på en massa hormon, blodvärden etc kring jul. Vill jag skulle jag förmodligen kunna be om Nebido då, men det är också ett beslut jag måste ta att i så fall gå över på testosteronsubstitution, vilket också påverkar fertilitet negativt. Nebido är också en långsam testosteronester vilket gör att man har den i kroppen under väldigt lång tid. Jag vill förmodligen också ha barn inom en någorlunda snar framtid så det är något jag måste fundera över.

Gelen höjde mitt peak-värde av testosteron en aning, men bara upp till en testosteron/SHBG-kvot av 45 (ref. 35-93) och där fallvärdet minskade jämfört med utgångsläget (0,25). Målet är ofta annars att peakvärden ska ligga inom det övre spannet och att även dalvärdet ska ligga normalt. Annars hamnar man i en situation där man en del av dygnet mår lite bättre och resten sämre. Så jag kom långt ifrån tillräckligt högt.

I bilden nedan är peakvärdet längst till vänster (inringat), fallvärdet näst längst till vänster och de två andra mätningarna är innan testosteronmedicinering.

testosterone5_1

Mina blodvärden tre timmar efter testosteronapplicering

Vad händer nu?

Blodprov kring jul, funderar på om jag vill pusha för Nebido. Det är inget man så lätt hoppar av och på då kroppens egenproduktion av testosteron minskar, vilket tar lite tid att få tillbaka. Särskilt injektioner minskar egenproduktionen av testosteron kraftigt jämfört med testosterongel.

————————————————————————————–

Sådär, en liten kort beskrivning om mina erfarenhet av testosteronbehandling om någon är intresserad.

Jag tror inte att det är en bra idé att använda testosteron om man inte behöver det men har man symptom så skadar det inte att kolla upp sina värden.

26 svar till “Mina erfarenheter av testosteronbehandling (TRT)

 1. Hej Jens, jag har liknande problem som du och jag undrar hur snabbt var dina normala värden tillbaka efter att du slutat med Testogelen. Jag tycker själv att gelen bara ger nån effekt i ca två till tre timmar mitt på dan, annars mår jag sämre än innan jag började med den.

  • Hej Bumbe,

   Bra fråga. Jag har inte kollat värdena sen jag slutade med gelen. Som jag skrev i inlägget ska jag kolla värdena igen kring jul så får se hur jag ligger då. Jag mådde också sämre av gelen totalt sett. Med gelen peakar ju testosteronet ett par timmar efter applicering och dalar sedan igen. Dessutom minskar ofta egenproduktionen en del vilket kan resultera i att man inte får någon bra effekt.

 2. Pingback: Vad hände med facebook-sidan och annat smått och gott. | Träning och nutrition·

 3. Pingback: Vad hände med facebook-sidan och annat smått och gott | Träning och nutrition·

 4. Hej Jens, har klagat på läkaren länge nu, efter ett gediget blodprov visade sig testo 20.8, SHBG 76, kvot 0.27, ändå ingen hjälp ! Va ska man göra för att få hjälp egentligen ?

  • Hej!

   Mitt förslag är att ligga på och hänvisa till relevant forskning. Sedan är det ju så att det såklart på många sätt är bättre om man inte behöver TRT, men ligger du konstant lågt på det fria testot är det ju inte bra.

 5. Hej!
  Mycket intressant läsning.
  Jag har precis påbörjat en behandling med gel och märker klara förändringar men som många andra upplever jag att det återgår efter ett par timmar samt att jag får utslag som sticker och kliar i ett par timmar.

 6. Hej!

  Tack för en intressant text.
  Hur påverkades din sexlust? Jag misstänker själv att jag har för låg testonivå, då jag inte har samma sexlust längre och har svårare för att bli hård och tappar ståndet under samlag etc.

  • Tja Niklas,

   Helt ärligt försämrades sexlust/erektion av testogelen. Men jag fick ju tyvärr inte så bra effekt av behandlingen och min egenproduktion minskade förmodligen mer än gelen höjde den.

 7. Pingback: Uppdatering | Träning och nutrition·

 8. Tjena. Tack för mycket intressant lösning! Till min fråga… Har du gått hos privat läkare?? Har kämpat I flera år med detta utan framgång och har nu fått gå till en privat mottagning. Då jag verkligen avskyr att behöva betala för något jag redan betalt så hoppas jag hitta en läkare inom en allmän sjukvården som kan behandla mig. P.S. Bor i Göteborg om någon vill tipsa mig.
  Mvh

 9. Hejsan!

  Jag har värde på 13 s- testosteron och 2 mån senare tog dom p-testosteron där jag låg på 11. Det är dock samma referensintervaller 8,6-29.
  Vad hade du för värden innan du börja med behandlingen?
  Btw så har jag många symptom som passar in på testobrist.

  Du nämner även ocd. Vad för typ av tvångstankar har du? Har dom blivit bättre med behandling av testo? Har läst någonstans att lågt testo håller tvångstankar vid liv…
  Anledning att jag frågar är för att jag själv brottas med ocd…

  Tacksam för svar
  Med vänlig hälsning,
  Christian

  • Hej Christian, värdena jag hade tidigare framgår i texten. Ligger i dagsläget kring 30 nmol/l i s-testosteron med högt SHBG. Jag behandlas inte nu men vi fortsätter ta prover halvårsvis. Mät även fritt testosteron om du har möjlighet då fria mängden testosteron anses vara mest relevant.

   Min ocd består av att tankar och beteenden hakar upp sig, som en repig skiva typ. Jag fastnar liksom lätt och har en del räknetvång osv. Du känner säkert igen det där. Tror inte ocdn påverkades direkt av testot, men jag vet inte om jag ska vara ärlig. Generellt är tvånget som bäst (minst) när jag sover bra och är lagom stimulerad, varken för lite eller för mycket.

   Allt väl /Jens

 10. Hej ”Andreas” som precis kommenterade inlägget; jag råkade radera din fråga men som svar så har jag inte kontakt med läkaren längre då testosteronbehandling av olika orsaker förmodligen inte är rätt väg att gå för mig i dagsläget.

  Du skrev att du behandlats med Tostrex men nu slutat och har ett T-värde på 9 mol/L. Om du behöver behandling kan du förslagsvis höra av dig till läkaren som behandlade dig eller en annan endokrinolog/androlog. Lycka till, vänliga hälsningar /Jens

 11. Låg på S-Testosteron 4,6 i december 2018. Blev ordinerad Nebido direkt, jag är i tidig 40 års ålder så inga mer barn finns på tapeten. Efter injektioner var 7:e vecka så stack östrogenet till månen med värde 460. Ett komplement till injektionerna fick jag även Anaztrasol ett östrogenhämmande preparat. Nu 1,5 år senare ligger jag på 29 i testosteron och 112 i östrogen, SHBG runt 30-45.

  Du pratar om alfahanar och betahanar, och kan med egen erfarenhet hur jag själv känner och mår att jag har gått resan från en betahane till en alfahane, jag har blivit allmänt starkare och fittare, trots att vikten på vågen inte rört sig ett skvatt. Led av kraftig fetma och övervikt, nu är det bara övervikt (lite fett kvar och mycket större muskler). Att röra sig är roligt, allt som gör att kroppen får ta i, är roligt. Om jag någonsin råkar starta med en dålig dag, då börjar jag med att lyfta lite vikter i 10-20 minuter, sedan mår jag bra hela dagen. Endorfin är en fin kroppsegen hormon som inte ska underskattas. Sexet ska vi inte prata om, från en gång varannan vecka till varje dag, även flera gånger om dagen ifall min käresta orkar. Mini-me står _alltid_ salut när det finns behov.

  Du skriver även att din misstänksamhet ökade, jag måste nog påstå (för mig) att det snarare är motsatt. Jag upplever också att andra tittar på mig mer men inte utav misstänksamhet utan mer av avundsjuka, för att jag är ”mer manlig” än dom. Innan var jag alltid paranoid och misstänksam mot allt och alla. Det är helt borta och det sociala livet är bättre än någonsin. Men att man står i centrum i alla situationer, det håller jag med dig om. Att man naturligt har roffat åt sig en ledarroll i många situationer kan säkert hänföras hit också, aldrig tänkt så mycket på det förens jag läste din artikel.

  Mitt liv har vänts upp o ner, i en positiv mening och inser att jag har sovit bort nästan 10-15 år av mitt vuxna liv, fettat på och blivit tjock som ett symtom snarare än effekt.

  Alla män borde kolla sina nivåer regelbundet, var inte så ”manliga” och gå runt och tro att ”jag har normala nivåer, jag är bara lat…” med ökat desto, minskat östro så kommer motivationen – helt 100% automatiskt.

  p.s. Tack får en bra och välskriven artikel, googlade runt på andras erfarenheter och tänkte bara dela med mig av min.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s