Måttligt alkoholintag påverkar inte muskeluppbyggnad


Idag fick jag en intressant ny studie skickad till mig som avhandlar klassikern alkohol och träning.

Studien: Moderate alcohol consumption does not impair overload‐induced muscle hypertrophy and protein synthesis

Inledning

I studien ifråga hade man som syfte att undersöka hur en måttlig mängd alkohol påverkar muskeluppbyggnad.

Man vet sedan tidigare att alkohol kan minska anabol signalering och muskelproteinsyntes hos både gnagare och människor (1, 2, 3, 4).

I en studie (4) till exempel fick unga män utföra ett kombinerat styrke- och konditionspass. Efter träningen fick studiedeltagarna inmundiga antingen endast protein eller en stor mängd alkohol i kombination med protein eller kolhydrater.

I bilden nedan visas effekten av alkohol på muskelproteinsyntesen.

MPS

Stora mängder alkohol minskar muskelproteinsyntesen efter träning (4)

Som man kan se så minskade alkohol proteinsyntesen hos studiedeltagarna jämfört med endast protein. Samtidigt som alkohol minskar muskelproteinsyntesen så förefaller inte muskelnedbrytning påverkas i signifikant grad (1, 2, 5). En gissning kan vara att alkohol går in som energisubstrat och således minskar behovet av att använda muskelprotein som energi.

Sammanfattningsvis finns en hel del stöd för att alkohol har en negativ effekt på anabola processer.

Studien

I studien använde man sig av en vanlig typ av labb-möss för att se hur alkohol i kombination med muskelkontraktioner, i praktiska termer påverkade deras muskeluppbyggnad. Forskarna opererade bort delar av olika muskler från ena bakbenet på en grupp av möss så att en intakt benmuskel – plantaris – helt plötligt fick dra ett mycket tyngre lass när de skulle hålla sig uppe och röra sig. Det är en vedertagen metod som ofta används i studie på gnagare och representerar en funktionell överbelastning av en eller flera muskler.

Eftersom bara mössens ena ben opererades fungerade det andra som ”kontrollgrupp” för att kunna studera och jämföra effekten av alkohol på muskelfunktion och anabol aktivitet.

Försöket pågick i två veckor och en grupp av möss fick dricka alkohol som en daglig del av kosten medan den andra höll sig nykter. Efter dessa två veckor operererade man mössen igen och plockade ut muskeln som fått dra ett större lass. Man mätte också proteinsyntes i sagda muskeln innan den togs ut.

Resultat

Man ökade mängden etanol mössen fick i kosten under de första dagarna och i genomsnitt under andra halvan av studietiden (dag 7-14) konsumerades 18-20 gram etanol per kg kroppsvikt och dag, vilket motsvarar ungefär fem stora starköl (50 cl) för en människa per dag.

När man opererade ut muskeln som på grund av frånvaro av andra muskler belastats i högre grad i det opererade benet, såg man att både gruppen som fick alkohol och de som fick vatten hade fått en lika stor muskeltillväxt i muskeln i fråga.

plantarisweight

Muskeln som fick bära upp en högre del av kroppsvikten växte lika mycket med eller utan alkohol

I kontrollbenet (”sham”) som inte opererats påverkades inte muskeltillväxten i någon av grupperna.

När man studerade muskelproteinsyntesen såg man också att båda grupperna hade en ökad nybildning av muskelprotein i det opererade benet, men utan skillnad mellan grupperna.

proteinsyntes

Muskelproteinsyntesen ökade lika mycket för både mössen som fick alkohol och kontrollgruppen

Man uppmätte också aktivitet av en mängd protein involverade i anabol signalering och såg överlag att dessa var uppreglerade för både alkohol- och kontrollgruppen i det opererade benet.

Diskussion och sammanfattning

Jag känner inte till någon annan studie där man undersökt hur alkohol påverkar faktisk muskeluppbyggnad som ett resultat av muskulär överbelastning.

Studierna som gjorts tidigare har i huvudsak handlat om ”teoretiska” markörer för muskeluppbyggnad, d v s anabol signalering och muskelproteinsyntes.

Som jag nämnde i början så har man redan sett åtskilliga gånger att alkohol stör signalering om muskeltillväxt både akut och kroniskt. I den här studien såg man dock inte negativa effekter av alkohol på anabol signalering eller muskelproteinsyntes. Hur kommer det sig?

För det första hade mössen rätt låga nivåer av alkohol i blodet när man uppmätte muskelproteinsyntes och markörer för anabol signalering. Mätningarna gjordes efter fjorton dagar, i slutet av studien.

Mössen fick också alkohol som en del av kosten och inte nödvändigtvis stötvis – de åt och drack som de ville under sin aktiva tid (natt för människor). I en del tidigare studier har man gett större doser alkohol åt gången till både gnagare och människor, vilket är avgjort dåligt för hälsan och man har uppmätt försämrad proteinsyntes och minskad anabol signalering när nivåerna av alkohol akut varit höga i blodet, d v s vid berusning.

Troligtvis spreds alltså alkoholintaget ut hos mössen i den här studien vilket både ger lägre nivåer av alkohol i blodet och kanske ger en mindre negativ påverkan på muskeluppbyggnad. I en annan studie på råttor såg man samtidigt att höga mängder alkohol åt gången försämrade återuppbyggnaden av muskler i ett ben som hållts orörligt ett par dagar och sedan började användas igen (8).

Forskarna nämner också faktumet att mössen stimulerade den överbelastade muskeln med många ”repetitioner” per dag (när de rör sig), vilket troligtvis också är viktigt och väcker givetvis frågor om relevans både vad gäller frekvens och intensitet i kontexten gymträning för människor.

I en tidigare studie på gnagare (6) med liknande studieupplägg avseende överbelastning av benmuskler såg man vidare att det skedde en signifikant omvandling av de explosiva typ 2-muskelfibrerna till de långsammare och uthålligare typ 1-muskelfibrerna i de överbelastade musklerna, efter 3-4 veckor. I studien den här artikeln handlar om var studieperioden dock bara 2 veckor, men det framgår inte i vilken utsträckning olika typer av muskelfibrer bidrog till muskeltillväxten.

En annan sak som kan påverka är hormonella effekter, då alkohol till exempel ökar kortisolnivåer och minskar testosteronnivåer dagen efter. Jag skrev mer om det i ett tidigare inlägg.

Hur väl kan de här resultaten då tillämpas till exempel på en människa som styrketränar och dricker alkohol ibland?

Om man extrapolerar lite och dessutom drar lärdom av tidigare studier tyder mycket på att det är bättre att dricka måttligt än mycket om man vill påverka sin muskeluppbyggnad i mer positiv riktning. Oväntat va?

Samtidigt kommer enstaka mer tilltagna festkvällar inte ”förstöra” ditt slit på gymmet, bara de inte sker för ofta. Det sagt har man på senare år dock sett att stora mängder alkohol faktiskt har mer negativ påverkan för träning än man tidigare trott, till exempel på anabola hormon som testosteron och IGF-1 (7).

Ska man nödvändigtvis dricka i ankytning till träning rekommenderar jag att i så fall att träna samma dag istället för dagen efter. Med tanke på att alkohol inte förefaller öka muskelnedbrytning och dessutom ändå stimulerar muskelproteinsyntesen signifikant över basnivåer jämfört med att inte träna alls är träningen inte bortkastad, om än tydligt mindre optimal. Att träna dagen efter innebär istället en ökad skaderisk och sämre hormonell miljö i kroppen (7).

Sammanfattningsvis såg man i studien att ett måttligt alkoholintag inte påverkade anabol signalering eller muskeluppbyggnad hos råttor.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s