Ger fasta en ökad risk för hjärtsjukdom?


Jag läste en nyhet på text-tv i morse som gjorde att jag nästan satte morgonkaffet i halsen.

Rubriken var och jag citerar ”Utebliven frukost ökar hjärtdöd”.

Man har också med ett citat från studieledaren Leah E Cahill (håll i er):

– ”När kroppen är i fastetillstånd ökar den kolesterolhalten, insulinhalten och blodtrycket”.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/ingen-frukost-okar-risk-for-hjartsjukdom

Det handlar om en studie på 26 902 män (45-82 år) som man följt över 16 år (1992-2008), i en prospektiv studie.

Studien i fråga:

Prospective Study of Breakfast Eating and Incident Coronary Heart Disease in a Cohort of Male US Health Professionals.

http://circ.ahajournals.org/content/128/4/337

En prospektiv studie är en studie där man över tid följer en stor grupp människor  som skiljer sig lite åt i olika avseenden och sedan studerar man korrelationer mellan olika variabler och sjukdom.

Det är ofta faktorer som rökning, sömn, matvanor, var man bor, BMI osv vilket korreleras med risk för att drabbas av olika sjukdomar och ohälsa.

Det är i regel ett av de få etiska sätt som finns att försöka utröna huruvida variabel A på sikt ökar risken för sjukdom B av etiska skäl, då det skulle vara högst oetiskt att t ex göra kontrollerade försök på människor där de t ex tvingas röka eller äta sig feta i ett antal år i ett laboratorie, för att se om deras risk för olika allvarliga sjukdomar ökar.

Man har i den här studien i fråga använt sig av FFQ (food frequency questionnaires; d v s enkäter som man ska fylla i under studiers gång. I den här studien fick deltagarna en gång vart fjärde år uppge sina matvanor för det föregående året. Redan här noterar alltså den uppmärksamme att det finns en risk att matrapporteringen kanske inte blir så exakt som man skulle vilja. Det är i sig ett stort problem att vi faktiskt inte har en aning om hur människorna (som man baserat studieresultatet på) de facto har ätit eller levt. Vi har bara deras enkätsvar att gå på.

Vi vet ingenting om de individuella personerna i studien, vi ser bara trender:

* Av 26 902 män drabbades 1 527 hjärtsjukdom under studiens gång.

* De som hoppade över frukost hade 27% högre (relativ, inte absolut) risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

* En del andra korrelationer mellan sent nattätande, där majoriteten av de som rapporterade att de åt efter att de gått och lagt sig var de som också åt frukost.

* De som hoppade över frukost tenderade i studien ifråga också att röka mer, vara ogifta, jobba heltid, träna mindre, och dricka mer alkohol.

Man har dock kontrollerat för riskfaktorer i studien och riskökningen kvarstod för utebliven frukost.

Det som stör mig mest är inte studiens resultat, utan att studieledaren talar om fasta, men har tydligen inte läst några mer kontrollerade studier på fasta och förefaller inte känna till kunskapsläget överhuvudtaget. Studien i sig är inte problemet, utan hur studieledaren kommenterar studien, som att hon inte verkar förstå vad som är vad, vad som orsakar vad, eller fysiologiska effekter av fasta överhuvudtaget.

Här följer en del fakta från mer kontrollerade studier på kortare fasta:

1) Fasta ökar insulinkänsligheten.

2) Fasta ökar nivåer av adiponektin.

”…After the 20-h fasting periods, plasma adiponectin was increased compared with the basal levels before and after the intervention (5,922 ± 991 vs. 3,860 ± 784 ng/ml, P = 0.02).

Adiponektin är ett protein som tillverkas i fettvävnad och som förefaller ha starkt skyddande effekter mot just hjärt-kärlsjukdom.

”…Adiponectin is an adipose-derived plasma protein that is downregulated in subjects with obesity-related disorders. Low levels of adiponectin are associated with the increased prevalence of obesity-linked cardiovascular diseases, including ischemic heart disease and peripheral artery disease. Experimental findings have shown that adiponectin has beneficial effects in the cardiovascular system by directly acting on the component cells of the heart and blood vessels. Adiponectin protects cardiovascular tissues under conditions of stress through a number of mechanisms: inhibition of pro-inflammatory and hypertrophic responses, and stimulation of endothelial cell responses. These effects of adiponectin are mainly attributed to the modulation of signaling molecules, including AMP-activated protein kinase.

Thus, adiponectin could be a promising therapeutic target for cardiovascular diseases.”

(Shibata R et al 2009)

3) Majoriteten studier (1, 2, 3) på fasta (Ramadan, kring 12-14 h fasta), visar på gynnsamma förändringar av kolesterolet, där HDL-kolesterol tenderar att öka (i en del fall markant) och LDL ligger kvar oförändrat, vilket ger en bättre HDL:LDL-kvot och således minskar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

4) Fasta (ramadan) sänker blodtryck och inflammatoriska cytokiner.

5) Djurstudier  visar följande:

”…Both IF and CR enhance cardiovascular and brain functions and improve several risk factors for coronary artery disease and stroke including a reduction in blood pressure and increased insulin sensitivity. Cardiovascular stress adaptation is improved and heart rate variability is increased in rodents maintained on an IF or a CR diet. Moreover, rodents maintained on an IF regimen exhibit increased resistance of heart and brain cells to ischemic injury in experimental models of myocardial infarction and stroke.

The beneficial effects of IF and CR result from at least two mechanisms–reduced oxidative damage and increased cellular stress resistance. Recent findings suggest that some of the beneficial effects of IF on both the cardiovascular system and the brain are mediated by brain-derived neurotrophic factor signaling in the brain. Interestingly, cellular and molecular effects of IF and CR on the cardiovascular system and the brain are similar to those of regular physical exercise, suggesting shared mechanisms.

A better understanding of the cellular and molecular mechanisms by which IF and CR affect the blood vessels and heart and brain cells will likely lead to novel preventative and therapeutic strategies for extending health span.” (Mattson, MP Wan, R 2009)

Jag har ju faktiskt skrivit en lång sammanfattning av bevisläget kring kalorirestriktion och periodisk fasta hos människor och djur:

https://traningochnutrition.wordpress.com/2013/01/09/sammanfattning-av-effekter-av-periodisk-fasta/

Slutligen: Ska vi jämföra bevisläget. En storskalig korrelationsstudie som associerar (man kan inte utläsa kausala orsakssamband i den här typen av studier) utebliven frukost till hjärtsjukdom, medierat via försämrade kolesterolnivåer, högre insulinhalt och högre blodtryck…

…eller studier under något mer kontrollerade former som i regel visar på resultat som står tvärtemot de ”slutsatser” som dras i den storskaliga studien (som baseras på enkätsvar, minns ni?). Studier på människor som fastar visar i regel att blodtrycket sänks, kolesterolvärden förbättras, nivåer av adiponektin och insulinkänslighet ökar och samtliga dessa faktorer minskar risken för hjärt-kärlsjukdom markant.

You be the judge.

Annonser

6 responses to “Ger fasta en ökad risk för hjärtsjukdom?

 1. Utan att kunna forskningsmetodik, men är det inte så att man redan räknat bort andra faktorer såsom rökning o alkohol?

   • Hej igen! Men man blir ju lite smått förvirrad:) Idag stod det i expressen att 5:2 dieten kan sänka insulinnivån, förhindra hjärtsjukdom etc och tom Rössner och andra auktoriteter var positiva. Samtidigt säger ifrågavarande studie att fasta är farligt. Vem ska man tro på?

   • Du ska inte lita på den här studien, då den baseras på oerhört osäkra enkätsvar från 27000 människor. 5:2-dieten är med all sannolikhet en väldigt bra diet.

 2. Det intressanta är ju då hur det kommer sig att Cahill i Svts artikel framstår som så säker på sin sak och relativt ointresserad av att sätta den studiens resultat i jämförelse med tidigare studier (vilket du istället gör). Är det inte precis så man bedriver vetenskaplig forskning?!

  • Jo.

   🙂 Jag antar att hon är relativt oerfaren. Men att göra en epidemiologisk studie och extrapolera utifrån högst osäkra resultat är vanskligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s